تحقیق رابطه نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی بیماران دیابتی تحقیق رابطه نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی بیماران دیابتی

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 452 KB

تعداد صفحات : 97

بازدیدها : 640

برچسبها : نظم جویی شناختی هیجان امید به زندگی بیماران دیابتی

مبلغ : 8500 تومان

خرید این فایل

تحقیق رابطه نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی بیماران دیابتی

دانلود تحقیق و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی

بخشهایی از متن تحقیق رابطه نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی بیماران دیابتی

چکیده

هدف تحقیق حاضر تعیین ارتباط نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی می باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت عضو انجمن دیابت شهرستان اردبیل می باشند. تعداد نمونه پژوهش 80 نفر از بیماران بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های نظم جویی شناختی هیجان، امید به زندگی و شادکامی استفاده شد. داده های پژوهش با روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین راهبردهای مثبت و منفی نظم جویی شناختی هیجان با امید به زندگی و شادکامی رابطه معناداری وجود دارد. بنحوی که بین راهبردهای مثبت نظم جویی شناختی با امید به زندگی و شادکامی رابطه مثبت و بین راهبردهای منفی نظم جویی شناختی با امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی رابطه منفی معنادار بدست آمد. در مجموع می توان عنوان نمود راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در زمره مهمترین عوامل وابسته به امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی می باشد و نیازمند توجه مسئولان، مراکز درمانی و ... جهت به کارگیری موثر راهبردهای مثبت و به طبع آن افزایش امید به زندگی و شادکامی در این بیماران می باشد.

کلمات کلیدی: دیابت، نظم جویی شناختی هیجان، امید به زندگی، شادکامی

نظم جویی شناختی هیجان

تعریف مفهومی: نظم جویی شناختی هیجان را می توان به صورت فرایندهای تعریف کرد که از طریق آن، افراد می توانند برای اینکه چه هیجانی داشته باشند، چه وقت آنها را داشته باشند و چگونه آنها را تجربه و ابراز کنند، تاثیر بگذارند.

تعریف عملیاتی: منظور نظم جویی شناختی هیجان در این پژوهش نمره ای است که هر آزمودنی در پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی، کرایجی، اسپین هاون دریافت می کند. مقیاس اندازه گیری این متغیر فاصله ای است. ...

دیابت و عوامل روانشناختی

دیابت می تواند معضلات روانی و جسمانی بزرگی همراه داشته باشد. بیماران دیابتی ممکن است از اختلالات قلبی، ضعف، آسیب کلیوی مزمن، سکته قلبیاز دست دادن وزن، کوری، سکته مغزی، آسیب اعصاب خودمختار یا پیرامونی، از دست دادن اشتها، پرش عضلانی، خستگی مفرط، افسردگی وضعف اعمال شناختی، با هذیانات و توهمات گاه به گاه نیز در رنج باشند. بیمار دیابتی معمولاً بسیار حساس بوده و واکنش افراطی به استرس نشان می دهد. واکنش هیجانی به استرس می تواند باعث ترشح هورمونهایی که، سلامت فرد را به خطر می اندازد و بر سوخت و ساز چربی و گلولز اثر سوء می گذارد. به علاوه ممکن است، رویدادهای استرس آور باعث تشدید علائم دیابت شوند و جریان بیماری را از طریق افزایش نیاز به تولید انسولین توسط سلول های غده پانکراس، که در این بیماران مقدار کمی از آن باقی مانده است، بدتر کند.

بدون شک، بسیاری از افرادی که به دیابت مبتلا می شوند، ممکن است سالها قبل از آنکه از نظر بالینی دیابت قابل تشخیص نشان دهند. ...

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت

اهداف پژوهش

هدف کلی

اهداف جزئی پژوهش

فرضیه های پژوهش

سوالهای پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

دیابت

امید به زندگی

شادکامی

نظم جویی شناختی هیجان

فصل دوم: ادبیات و مستندات، چارچوب ها و مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق

مقدمه

دیابت

انواع دیابت

علائم دیابت

علل بروز دیابت

دیابت و عوامل روانشناختی

شادکامی

تعریف شادکامی

نظریه های مرتبط با شادکامی

نظریه مقایسه اجتماعی

نظریه سطح سازگاری

نظریه شناختی

نظریه عاطفی

نظریه های میان فرهنگی

انواع شادکامی

دیدگاه ها ی مربوط به شادکامی

عوامل مؤثر بر شادکامی

سلامت روانی و شادکامی

ویژگی های شخصیتی و شادکامی

شادکامی و موفقیت

شادی و اهداف

شادکامی و نیازها

ارزشها و شادکامی

سازگاری و شادکامی

امید به زندگی

امید در زندگی

خوش بینی، امید و سلامت

زندگی دلپذیر و افزایش میزان امید به زندگی

امید به زندگی در زندگی پر خطر

امید به زندگی

امید به زندگی در ایران

ابعاد امید

مفروضه های امید درباره ی آدمی

نظم جویی شناختی هیجان

ابعاد نظم جویی شناختی هیجان

نظم جوییهیجان

مدل فرایند نظم جوییهیجانی گروس

نظم جویی شناختی هیجان و اختلالات اضطرابی

پیشینه پژوهش

پیشینه های مرتبط با امید به زندگی و شادکامی در بیماران دیابتی

پیشینه های مرتبط با نظم جویی شناختی هیجان

جمع بندی پیشینه پژوهش

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش پژوهش

جامعه آماری

روش نمونه گیری و حجم نمونه

روش گردآوری داده ها

ابزارگردآوری اطلاعات

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از پژوهش

مقدمه

فصل پنجم: بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری کلی

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

پیشنهاد کاربردی پژوهش

فهرست منابع

ضمایم

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

فهرست نمودارها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید