پایان نامه چالشهای بخش باری حمل و نقل ریلی طبق میزان و تابع تقاضا پایان نامه چالشهای بخش باری حمل و نقل ریلی طبق میزان و تابع تقاضا

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1414 KB

تعداد صفحات : 87

بازدیدها : 839

برچسبها : حمل و نقل ریلی دانلود پایان نامه

مبلغ : 14900 تومان

خرید این فایل

پایان نامه چالشهای بخش باری حمل و نقل ریلی طبق میزان و تابع تقاضا

دانلود پایان نامه بررسی و برآورد چالشهای آتی در بخش باری حمل و نقل ریلی با توجه به میزان و تابع تقاضا

فهرست مطالب

چکیده

کلید واژه : تابع تقاضا ، حمل و نقل ، راه آهن ، بار 

فصل اول کلیات

مقدمه

بیان مساله پژوهش

اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق 

روشهای اجرایی 

ابعاد مساله 

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 

2-2- تعریف حمل و نقل

2-3- ویژگی های بخش حمل و نقل 

2-4- اهمیت سرمایه گذاری در حمل و نقل 

2-5- اقتصاد حمل و نقل

2-6- جایگاه بخش حمل و نقل در اقتصاد كشور  

2-7- تاریخچه راه آهن ایران و جهان 

2-8- خطوط اصلی احداث شده قبل از انقلاب ‌

2-9- خطوط احداث شده بعد از پیروزی انقلاب

2-9- خطوط احداث شده بعد از پیروزی انقلاب

2-10- توانایی های راه آهن

1-مزیت راه آهن در حمل انبوه بار و مسافر

2- اشغال زمین

3- ایمنی در حمل و نقل با راه آهن

4- صرفه جوئی در انرژی

5- حفظ محیط زیست

6- سرعت جابجائی

7- صرفه جوئی در سرمایه ملی 

8- قابلیت انعطاف

9- اثر راه آهن بر شکوفائی اقتصادی

10- راه آهن و اشتغال

2-12- صنعت راه آهن در برنامه اول تا چهارم توسعه

2-12-1- صنعت راه آهن در برنامه توسعه اول : ( 1373- 1368)

2-12-2- صنعت راه آهن در برنامه توسعه دوم : ( 1378-1373)

2-12-3- صنعت راه آهن در برنامه توسعه سوم : ( 1383- 1378)

2-12-4- صنعت راه آهن در برنامه توسعه چهارم

2-13- بررسی عملكرد زیربخشهای مختلف حمل و نقل طی ده سال گذشته

2-14- عملكرد بخش حمل و نقل ریلی در ایران 

2-15- اهمیت روزافزون حمل و نقل جاده‌ای در جهان

2-16- آثار اقتصادی برخی از طرح‌های حمل و نقل زمینی اجرا شده در جهان

2-17- مقایسه بهره‌وری راه آهن ایران با راه آهن 10 كشور عضو  UIC

2-17-1- شاخص بهره‌وری خط

2-17-2- توزیع خطوط ریلی در كشور

2-17-3- بهره وری واگنهای باری

2-17-4- بهره وری واگنهای مسافری

2-17-5- واحد حمل به تعداد لکوموتیو

2-17-6- بهره وری نفركیلومترمسافرحمل شده به طول خطوط ریلی

2-17-7- توزیع لكوموتیو در طول خطوط ریلی

2-17-8- توزیع بار به طول خطوط

2-17-9- توزیع واگنهای مسافری به طول خطوط ریلی

2-17-10- توزیع واگنهای باری به كل خطوط ریلی

2-18- شاخص های بهره وری راه آهن ایران و اعضای اکو   

2-19- عملکرد کشورهای اکو در زمینه حمل و نقل ریلی

جدول شماره 1

2-20- شاخص های بهره وری 

2-20-1 شاخص بهره وری لکوموتیو

جدول شماره 2 

2-20-2- شاخص بهره وری خط 

جدول شماره3 

2-20-3- شاخص بهره وری واگن باری 

جدول شماره4

2-20- 4- شاخص بهره وری توزیع لکو موتیو در طول کل خطوط 

2-20-5- شاخص بهره وری توزیع واگن باری به طول کل خطوط

جدول شماره6

2-21- بررسی ادبیات و مطالعه انجام شده در خصوص حمل و نقل ریلی بار

2-21-1- رامهان و این سری رامهان (1985)

2-21-3- مهندسین مشاور "پیرو"(1365)

2-21-4- گروه مهندسین مشاور نظم آوران(1369)

برآورد مدل 

2-21-5- عیدانی ، مصطفی  (1371)

2-21-6- دامیار ، هوشنگ(1377)

2-21-7- گسکری ، ریحانه(1383)

2-21-8- عزتی ، مرتضی (84)

2-22- بررسی مطالعات پیشین 

فصل سوم ادبیات تقاضا از دیدگاه نظری

3-1- مقدمه 

3-2- تابع و منحنی تقاضا 

3-3-  تعریف تقاضا 

3-4- معادلات تقاضا 

3-5- پنج اصل مسلم تئوری تقاضا

3-6- ادبیات تقاضای حمل و نقل

3-7- رویکردهای تحلیل تقاضای حمل کالا

3-7-1- تجزیه و تحلیل حمل و نقل کالا از دیدگاه اقتصاد خرد

3-7-2- مدل تعاملی فضایی حمل و نقل کالا:

3-7-3- مدل های حمل ونقل کالا از دید اقتصاد کلان

3-8- کشش تقاضای حمل و نقل 

3-9- عوامل تعیین کننده تقاضای حمل و نقل کالا 

3-9-1- تقاضای حمل مسافر 

3-9-2- تقاضای حمل بار

3-10-  بررسی بارهای راه آهن 

فصل چهارم برآورد مدل تقاضای حمل بار

4-1- مقدمه 

4-2- برآورد تجربی مدل

4-3- ساختار مدل تقاضای حمل بار

4-4- معرفی متغیرهای مدل 

4-5- آزمون ایستایی مدل 

جدول آزمون ایستایی مدل

4-6- برآورد مدل تقاضای حمل بار

نتایج برآورد معادله حجم کالای حمل شده 

نتیجه برآورد  

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید