مقاله شروط آماری ناهمگن QoS در شبکه های بی سیم موبایلی مقاله شروط آماری ناهمگن QoS در شبکه های بی سیم موبایلی

دسته : -فنی و مهندسی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 918 KB

تعداد صفحات : 23

بازدیدها : 1636

برچسبها : QoS شروط آماری ناهمگن شبکه های بی سیم موبایلی

مبلغ : 1500 تومان

خرید این فایل

مقاله شروط آماری ناهمگن QoS در شبکه های بی سیم موبایلی

دانلود مقاله و ترجمه آن با نام شروط آماری ناهمگن QoS بر شبکه های بی سیم موبایلی نسل 5

Heterogeneous Statistical QoS Provisioning Over 5G Mobile Wireless Networks

مدل سیستم QoS اماری ناهمگن را بوسیله ی توسعه دادن تئوری ظرفیت موثر، توسعه و آنالیز می کنیم. سپس بوسیله ی کانال های جفت شده ی بی سیم، روش پیشنهادی را بطور موثر برروی تکنیک های بی سیم نسل پنج اجرا می کنیم.

1-شبکه های دستگاه به دستگاه .2-شبکه های دوتایی کامل 3- شبکه های رادیویی شناختی، به ترتیب برای فراهم کردن این روش پیشنهادی؛ فراهم شده اند. سرانجام، با استفاده از آزمایشات تجربی، نشان داده می شود که معماری پیشنهادی ما بطور مشخص نسبت به روش مرسوم، دارای کارایی بهتری می باشد. ...

بقیه این مقاله بصورت زیر سازمان دهی شده است. ما مدل سیستم برای معماری شروط QoS تاخیری-کراندار آماری متجانس را در شبکه های نسل پنجم که شامل زیرساخت شبکه های دسترسی رادیویی ابری و مدل کانال های بی سیم مزدوج هستند اجرا میکنیم. ما ظرفیت موثر شروط QoS تاخیری-کراندار آماری ناهمگن را در شبکه های بی سیم نسل چهارم در داخل شبکه های بی سیم نسل پنجم گسترش دادیم. معماری پیشنهادی را برای اجرا کردن شروط QoS تاخیری-کراندار آماری ناهمگن برای شبکه های نسل پنجم D2D ، شبکه های نسل پنجم FD و شبکه های نسل پنجم CR به ترتیب انجام دادیم. طرح های اختصاص توان مبنا معماری QoS آماری ناهمگن پیشنهاد شده ی خودمان را بصورت ظرفیت های موثر انباشتی برای سه نوع از شبکه های بی سیم نسل پنجم شبیه سازی و ارزیابی می کنیم. سپس در این مقاله نتیجه گیری میکنیم.

شکل 1 مدل معماری برای شبکه های بی سیم موبایل نسل پنجم که با سه تکنیک ارتباطی نسل پنجم سرهم شده اندرا نشان می دهد.

مدل معماری سیستم QoS آماری ناهمگن شبکه های بی سیم موبایلی 5G

Abstract